Prodej a obchodní podmínky


Období pro zasílání objednaných rostlin poštou

Začne  vždy od  konce BŘEZNA DO ZÁŘÍ (ŘÍJNA), vždy s ohledem na aktuální počasí, objednávky vyřizujeme dle pořadí, ve kterém byly přijaté. Dřívější termín zasílání rostlin nedoporučujeme. Zvláště v případě dlouhé a tuhé zimy, lze v únoru či březnu jen těžko určit, zda sazenice přezimovala bez následků. Navíc je po doručení tato na kámen zmrzlá rostlina vystavena teplotním šokům a výsadba na zahradu z hlediska počasí není možná. Tak dojde mnohdy ke zbytečným zklamáním – k úhynu rostliny. Protože jsme hlavně pěstitelé a chceme, aby květiny  od nás dále prospívaly, započneme se zasíláním v době kdy je nejvhodnější termín pro výsadbu – tedy březen až duben a dále. Ze zkušeností víme, že takto upravené období internetového prodeje zajistí dobré ujmutí rostliny ve Vaší zahradě. Zároveň rostliny v tuto dobu nemají svoji maximální velikost a lépe snesou transport. Přestože víme, že mnohde je praxe jiná a rostliny jsou zasílány již dříve, bez ohledu na sazenice a zákazníky, nebudeme se tomuto podřizovat a věřte, že je to hlavně ve vašem zájmu.

Vážení zákazníci s ohledem na rostliny v období červenec – srpen NEZASÍLÁME objednávky poštou, aby rostliny neutrpěly během přepravy vysokými teplotami.

Objednávky k zaslání, učiněné v tomto období budou odesílány v září!!!

Velmi výjimečně lze zaslání zrealizovat v závislosti na vybraných druzích (některé skalničky jsou eventuálního transportu schopné) avšak s ohledem na aktuální počasí.


Kupující

Koncový spotřebitel – právní vztahy prodávajícího s kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Velkoobchodní zákazník – rozumí se podnikatel, společnost, nebo sdružení podnikající na základě platného živnostenského oprávnění v oboru zahradnictví, nebo oborech přímo souvisejících. Podmínkou pro velkoobchodní prodej je předložení živnostenského oprávnění prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout velkoobchodní podmínky bez uvedení důvodu. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo kdykoli schválené velkoobchodní zrušit bez udání důvodu. Prodávající v tomto případě není povinen o tomto kroku druhou stranu informovat.


Ceny

Ceny jsou uvedené ve velkoobchodním ceníku, BEZ DPH, NEJSME PLÁTCI DPH.

Ceny jsou uvedeny bez poštovného, které se odvíjí od hmotnosti zásilky. Zásilky odesíláme jako BALÍK DO RUKY, a to proto, abychom jak my, tak Vy, zákazníci, jste měli jistotu, že se k Vám balík dostane včas, bez prodlev a bezpečně. K zásilce s hmotností do 5kg je přičítáno poštovné a balné 130,- Kč, do 10kg je poštovné 160,- do 15kg činí 200,- do 20kg 240,- a do 30kg je cena poštovného 280,-. Ceny vychází z aktuálního ceníku pro přepravu balíků České pošty a nákladů spojených s balením zásilky.  (PROSÍM BERTE V POTAZ, ŽE CENY POŠTOVNÉHO SE AKTUALIZUJÍ PRÁVĚ PODLE SAZEBNÍKU ČESKÉ POŠTY A PROTO SE MOHOU V JEDNOTLIVÝCH LETECH LIŠIT, děkujeme za pochopení).


Objednávání zboží

Objednávky je nutné doručit písemně formou dopisu, prostřednictvím elektronické pošty, nebo osobně, případně prostřednictvím elektronického nástroje na stránkách www.toptrvalky.cz . Jako přijatá se považuje prodávajícím potvrzená objednávka.

V objednávce musí být uvedena následující data: Jméno, příjmení a adresa kupujícího, předmět objednávky a objednávané množství, termín dodání/převzetí zboží, způsob odběru.  V případě dopravy poštou je možno zboží zaplatit na dobírku, nebo převodem na účet, při osobním převzetí platba přímá.

Objednávka se považuje za vyřízenou v momentě předání zboží kupujícímu v místě k tomu určeném, nebo předáním přepravci.


Storno objednávky

Stornovat objednávku sestávající se ze standardního skladového materiálu je možné minimálně 48 hodin před termínem dodání.

V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.


Platební podmínky

Platba zboží může být provedena následujícími způsoby:

  • Platba v hotovosti při nákupu
  • Platba dobírkou (platbu od zákazníka přebírá přepravce)
  • Převodem na účet
  • Platba zálohovou fakturou

Převzetí zboží

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

Nepřevezme-li kupující uskladněné zboží do 10 dnů ode dne, kdy se jej převzít zavázal, (pouze při dojednaném přímém odběru, nevztahuje se na poštovní zásilky) je prodávající oprávněn zboží prodat jinému zájemci. V případě, že charakter zboží neumožňuje jeho další prodej, nebo je-li nutné provést likvidaci tohoto zboží, má prodávající nárok na úhradu vzniklých nákladů.


Reklamační řád

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb ., obč. zák. (dále jen Zákon), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

V případě poškození zásilky doručené prostřednictvím dopravce je nutné zaslat reklamaci s uvedeným číslem zásilky bezodkladně poté, co bylo zjištěno poškození zásilky.

Pokud dojde k záměně druhu či odrůdy, má zákazník nárok na výměnu rostliny.

Jestli-že si prodávající nevyzvedne poštovní zásilku nejpozději do 2 dnů, prodávající nepřebírá odpovědnost za stav rostlin.

Kupující je povinen zásilku převzít a plně uhradit. Reklamace v případě pozdního vyzvednutí nebude akceptována.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nesprávným používáním zboží, nebo péčí o něj
  • vada byla způsobena působením vyšší moci

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo e-mailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Fytosanitární opatření

Od r. 2020 jsme povinni dodávat k rostlinám rostlinolékařské pasy. Součástí smlouvy/faktury tedy je i osvědčení o původu rostliny a zároveň ověření, že na rostlině nejsou karanténní škůdci a choroby. Tuto záštitu rostlinnému materiálu, který pěstujeme a prodáváme, poskytuje UKZÚZ. 

více informací je možno nalézt na portálu eagri.cz.

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html

http://eagri.cz/public/web/file/639017/Povinnosti_dopravcu__postovnich_sluzeb_a_internetovych_prodejcu.pdf